Sırrı Er
Hakkında

 

Sırrı Er
“Temel Konuşma Teknikleri - Diksiyon”, “Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı”,
“Sözün Büyüsü” ve “Dünden Bugüne Söz Söyleme Sanatı Üzerine
Altın Sözler” isimli eserlerin de yazarı olan Sırrı ER bugüne kadar şu görevlerde
bulundu:
1988-TRT İstanbul televizyonunda çeşitli tanıtım, radyo oyunları ve belgesel
seslendirmeleri yaptı.
1989-TGRT’nin kuruluş çalışmalarında görev aldı.
1983-TGRT’nin radyosu da dahil olmak üzere ilk spikerlerinden biri olarak
göreve başladı.
1995-Kanal D Haber Merkezi’nde görev yaptı.
1996-Kanal 6 Haber Merkezi’nde çalışmaya başladı. Birçok ulusal radyoda
haber spikerliği ve haber program sunuculuğu yaptı.
1997-1998 yılları arasında TRT, TGRT, SHOW TV, ATV, CINE 5, STV,
Kanal 7 gibi televizyonlarda, reklam, belgesel, haber program, tanıtım filmi
seslendirmeleri yaptı.
1997-2000 yılları arasında 9. Kanal’da haber spikerliği yaptı.
2000 - Ulusal yayın yapan radyolardan, Moral FM’de haftanın beş günü sabah
saatlerinde, radyolar arasında en çok dinlenen, ayrım yapmaksızın her
görüşten çok değerli insanları misafir eden Sırrı ER radyoların, sadece müzik
kutusu olarak görüldüğü bir dönemde, ‘‘Sırrı ER”le Basında Bugün’’ adlı haber
programını hazırlayıp sunarak radyoculuk tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
2000 yılından itibâren, güzel konuşmayla ilgili seminerler ve diksiyon (Güzel
Konuşma) eğitimi de veren Sırrı ER, İstanbul Valiliği Özel Feza İletişim
Meslek Lisesi 2002-2003 Eğitim-Öğretim döneminde yapılan ÖğrenciÖğretmen-
Veli anketleri sonucunda belirlenen “YILIN İLETİŞİM
ÖDÜLLERİ” başlığı altında “EN İYİ BASIN ÖZETLERİ PROGRAMI
ÖDÜLÜ”ne lâyık görüldü.
2004/1. ve 2004/2. 2004/3. dilimlerde RİAK (Radyo İzleme Araştırma Kurumu)
4500 aile yaklaşık 11.500 denek üzerinde, Türkiye genelinde 100 Radyonun
katılımıyla, (27 Ulusal Radyo) tematik haber kategorisinde (günlük
radyo dinleme alışkanlıklarını kayıt altına alma yöntemiyle) yapılan araştırmada,
sabah saat 8.00-9.20 arası en çok dinlenen (Sırrı Er’le Basında Bugün)
program unvânını aldı.
2003-İSKİ Genel Müdürü Dursun Ali Çodur’un Basın Danışmanlığı görevini
sürdürdü.
2004-AK Parti İl Başkanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Basın Danışmanlığını
yaptı.
2005-İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BELBİM A.Ş. de Basın ve
Halkla İlişkiler Koordinatörü olarak görev yaptı.
2005-‘‘18. Tüketici Zirvesi”nde, Tüketici Dergisi tarafından yapılan ‘‘Markalar
ve Tüketici Üzerindeki Etkileri” konulu 2.782 kişi üzerinde yapılan
araştırmanın sonucunda tüm Radyolar arasında, Sırrı Er’le Basında Bugün
‘‘Kalitesine En Çok Güvenilen Sabah Programı, Tüketici 2005 Onur
Ödülü”ne lâyık görüldü.
2005-100.8 Radyo Şahin’de, saat 22.00-24.00 “Gecenin Sırrı” isimli bir şiir
programı hazırlayıp sundu.
2005-İnternet Haber’de makâleleri yayınlandı.
2005-Deniz Feneri Derneği’ne verdiği basın desteği dolayısı ile Deniz Feneri
Derneği tarafından teşekkür plâketi ile ödüllendirildi.
2005-Dünden Bugüne Tercüman Gazetesi’nde her gün makâleleri yayınlandı.
2005-TGRT’de Sahur Vakti programını sundu.
2005-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ye bağlı Gösteri Sanatları
Merkezi’nde, hâlen öğretim görevlisi olarak “Tiyatroda Diksiyon” eğitimi
vermekte.
2006-Damla Eğitim Gönüllüleri Derneğinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı lise ve ilköğretimde müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerine
diksiyon eğitimi verdi.
2006-Deniz Feneri Derneği çağrı merkezine diksiyon eğitimi verdi.
2006 Çevre Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Bağcılar Belediyesi tarafından
yapılan ve 13 liseden 8783 öğrenci ve velinin katılımı ile gerçekleştirilen
ankette, yılın çevreye en duyarlı haber programları kategorisinde “Sırrı
Er’le Basında Bugün” ödüle lâyık görüldü.
2006-Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden derlenip, sağır bir adamın her şeyi yanlış
anlaması sonucunda ortalığı birbirine katmasını anlatan “Sağır’ın Has

“Temel Konuşma Teknikleri - Diksiyon”, “Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı”,“Sözün Büyüsü” ve “Dünden Bugüne Söz Söyleme Sanatı ÜzerineAltın Sözler” isimli eserlerin de yazarı olan Sırrı ER bugüne kadar şu görevlerdebulundu:1988-TRT İstanbul televizyonunda çeşitli tanıtım, radyo oyunları ve belgeselseslendirmeleri yaptı.1989-TGRT’nin kuruluş çalışmalarında görev aldı.1983-TGRT’nin radyosu da dahil olmak üzere ilk spikerlerinden biri olarakgöreve başladı.1995-Kanal D Haber Merkezi’nde görev yaptı.1996-Kanal 6 Haber Merkezi’nde çalışmaya başladı. Birçok ulusal radyodahaber spikerliği ve haber program sunuculuğu yaptı.1997-1998 yılları arasında TRT, TGRT, SHOW TV, ATV, CINE 5, STV,Kanal 7 gibi televizyonlarda, reklam, belgesel, haber program, tanıtım filmiseslendirmeleri yaptı.1997-2000 yılları arasında 9. Kanal’da haber spikerliği yaptı.2000 - Ulusal yayın yapan radyolardan, Moral FM’de haftanın beş günü sabahsaatlerinde, radyolar arasında en çok dinlenen, ayrım yapmaksızın hergörüşten çok değerli insanları misafir eden Sırrı ER radyoların, sadece müzikkutusu olarak görüldüğü bir dönemde, ‘‘Sırrı ER”le Basında Bugün’’ adlı haberprogramını hazırlayıp sunarak radyoculuk tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.2000 yılından itibâren, güzel konuşmayla ilgili seminerler ve diksiyon (GüzelKonuşma) eğitimi de veren Sırrı ER, İstanbul Valiliği Özel Feza İletişimMeslek Lisesi 2002-2003 Eğitim-Öğretim döneminde yapılan ÖğrenciÖğretmen-Veli anketleri sonucunda belirlenen “YILIN İLETİŞİMÖDÜLLERİ” başlığı altında “EN İYİ BASIN ÖZETLERİ PROGRAMIÖDÜLÜ”ne lâyık görüldü.2004/1. ve 2004/2. 2004/3. dilimlerde RİAK (Radyo İzleme Araştırma Kurumu)4500 aile yaklaşık 11.500 denek üzerinde, Türkiye genelinde 100 Radyonunkatılımıyla, (27 Ulusal Radyo) tematik haber kategorisinde (günlükradyo dinleme alışkanlıklarını kayıt altına alma yöntemiyle) yapılan araştırmada,sabah saat 8.00-9.20 arası en çok dinlenen (Sırrı Er’le Basında Bugün)program unvânını aldı.2003-İSKİ Genel Müdürü Dursun Ali Çodur’un Basın Danışmanlığı görevinisürdürdü.2004-AK Parti İl Başkanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Basın Danışmanlığınıyaptı.2005-İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BELBİM A.Ş. de Basın veHalkla İlişkiler Koordinatörü olarak görev yaptı.2005-‘‘18. Tüketici Zirvesi”nde, Tüketici Dergisi tarafından yapılan ‘‘Markalarve Tüketici Üzerindeki Etkileri” konulu 2.782 kişi üzerinde yapılanaraştırmanın sonucunda tüm Radyolar arasında, Sırrı Er’le Basında Bugün‘‘Kalitesine En Çok Güvenilen Sabah Programı, Tüketici 2005 OnurÖdülü”ne lâyık görüldü.2005-100.8 Radyo Şahin’de, saat 22.00-24.00 “Gecenin Sırrı” isimli bir şiirprogramı hazırlayıp sundu.2005-İnternet Haber’de makâleleri yayınlandı.2005-Deniz Feneri Derneği’ne verdiği basın desteği dolayısı ile Deniz FeneriDerneği tarafından teşekkür plâketi ile ödüllendirildi.2005-Dünden Bugüne Tercüman Gazetesi’nde her gün makâleleri yayınlandı.2005-TGRT’de Sahur Vakti programını sundu.2005-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ye bağlı Gösteri SanatlarıMerkezi’nde, hâlen öğretim görevlisi olarak “Tiyatroda Diksiyon” eğitimivermekte.2006-Damla Eğitim Gönüllüleri Derneğinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nabağlı lise ve ilköğretimde müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerinediksiyon eğitimi verdi.2006-Deniz Feneri Derneği çağrı merkezine diksiyon eğitimi verdi.2006 Çevre Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Bağcılar Belediyesi tarafındanyapılan ve 13 liseden 8783 öğrenci ve velinin katılımı ile gerçekleştirilenankette, yılın çevreye en duyarlı haber programları kategorisinde “SırrıEr’le Basında Bugün” ödüle lâyık görüldü.2006-Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden derlenip, sağır bir adamın her şeyi yanlışanlaması sonucunda ortalığı birbirine katmasını anlatan “Sağır’ın Has

Yazarın Kitapları
  • Diğer Yazarlar
Copyright © 2019 Hayat Yayın Grubu - www.hayatyayinlari.com