Sadettin Doğanyiğit
Hakkında

 

1988 yılında Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümünü bitirdi. Bir süre özel sektörde çalıştı. 1990 yılında Sayıştay’da Denetçi Yardımcısı olarak göreve başladı. 1992 yılında Sayıştay Denetçisi kadrosuna atandı.
1996 yılında, Fransa’da (Paris) OECD ve UNESCO Daimi Temsilciliklerinde mesleki konularda inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1997 yılında Pakistan’da uluslararası düzeyde organize edilen Audit of Procurement, Inventory & Contract Management (Satınalma, Envanter ve Sözleşme Yönetimi Demetimi) kursunu başarı ile tamamlayarak ‘Auditor General of Pakistan Performance Audit Wing’ sertifikasını almaya hak kazandı. Bir süre İngiltere’de (Cambridge) eğitim gördü.
1999 yılında Sayıştay Baş Denetçililiği; 2004 yılında Sayıştay Uzman Denetçiliği görevlerine getirildi. Sayıştay bünyesinde üniversite, il özel idareleri ve belediyelerin denetim birimlerinde görev yaptı.
Sayıştay Dergisi, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Yaklaşım Dergisi, Terazi Hukuk Dergisi,  Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Mali Hukuk vb. gibi süreli yayınlar ile çeşitli gazetelerde, başta ihale işlemleri olmak üzere malî ve iktisadî konularda kaleme alınmış beş yüzü aşkın inceleme araştırma yazıları ile makaleleri yayımlandı. 19. Türkiye Maliye Sempozyumu’nda bir tebliğ sundu. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşu, ticaret oda ve derneklerinde belediye işlemleri, kamu malî yönetim, sözleşme hukuku ve kamu ihaleleri konularında pek çok konferans, panel ve seminerlere konuşmacı olarak katıldı. Çeşitli hukukî ve malî dergilerin yayın ve danışma kurulu üyesidir. Ayrıca SAYDER ve Ankara YMM Odası üyesidir.
Belediye Sorunları Rehberi, Açıklamalı İçtihatlı Sorun Çözümlü Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Yapım İhalelerine Teklif Hazırlama ve Değerlendirme Rehberi, Mal Alım Rehberi, İhale Sorunları Rehberi, Açıklamalı İçtihatlı Sorun Çözümlü Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu adlı eserleri bulunmaktadır. Ayrıca, Hayat Yayınları arasında Başarı Kaf Dağının Ardında mı?, Küçük Bir Adım adlı kitapları yayınlanmıştır.
Evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilen yazar, halen Sayıştay Meslek Mensubu olarak görev yapmaktadır.

1988 yılında Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümünü bitirdi. Bir süre özel sektörde çalıştı. 1990 yılında Sayıştay’da Denetçi Yardımcısı olarak göreve başladı. 1992 yılında Sayıştay Denetçisi kadrosuna atandı. 1996 yılında, Fransa’da (Paris) OECD ve UNESCO Daimi Temsilciliklerinde mesleki konularda inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1997 yılında Pakistan’da uluslararası düzeyde organize edilen Audit of Procurement, Inventory & Contract Management (Satınalma, Envanter ve Sözleşme Yönetimi Demetimi) kursunu başarı ile tamamlayarak ‘Auditor General of Pakistan Performance Audit Wing’ sertifikasını almaya hak kazandı. Bir süre İngiltere’de (Cambridge) eğitim gördü.1999 yılında Sayıştay Baş Denetçililiği; 2004 yılında Sayıştay Uzman Denetçiliği görevlerine getirildi. Sayıştay bünyesinde üniversite, il özel idareleri ve belediyelerin denetim birimlerinde görev yaptı. Sayıştay Dergisi, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Yaklaşım Dergisi, Terazi Hukuk Dergisi,  Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Mali Hukuk vb. gibi süreli yayınlar ile çeşitli gazetelerde, başta ihale işlemleri olmak üzere malî ve iktisadî konularda kaleme alınmış beş yüzü aşkın inceleme araştırma yazıları ile makaleleri yayımlandı. 19. Türkiye Maliye Sempozyumu’nda bir tebliğ sundu. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşu, ticaret oda ve derneklerinde belediye işlemleri, kamu malî yönetim, sözleşme hukuku ve kamu ihaleleri konularında pek çok konferans, panel ve seminerlere konuşmacı olarak katıldı. Çeşitli hukukî ve malî dergilerin yayın ve danışma kurulu üyesidir. Ayrıca SAYDER ve Ankara YMM Odası üyesidir. Belediye Sorunları Rehberi, Açıklamalı İçtihatlı Sorun Çözümlü Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Yapım İhalelerine Teklif Hazırlama ve Değerlendirme Rehberi, Mal Alım Rehberi, İhale Sorunları Rehberi, Açıklamalı İçtihatlı Sorun Çözümlü Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu adlı eserleri bulunmaktadır. Ayrıca, Hayat Yayınları arasında Başarı Kaf Dağının Ardında mı?, Küçük Bir Adım adlı kitapları yayınlanmıştır. Evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilen yazar, halen Sayıştay Meslek Mensubu olarak görev yapmaktadır.

 

Yazarın Kitapları
  • Diğer Yazarlar
Copyright © 2019 Hayat Yayın Grubu - www.hayatyayinlari.com