A. Rahşan Gürel & Perihan Gürel
Hakkında

A. RAHŞAN GÜREL

1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1987’de Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı fakültede araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Klasik Türk Edebiyatı sahasında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Divan edebiyatı metin şerhi ve geleneksel ahlak risaleleri üzerinde çalışmalar yaptı. 1998 yılından itibaren Yrd. Doçent olarak aynı fakülte bünyesinde açılan Türkçe Eğitimi Bölümü’nde dil ve edebiyatın eğitimi üzerine çalışmalarını sürdürdü. Soyut Kavramların Öğretiminde Hayvan Masallarının Yeri, Öğretici Hikâyeler Yoluyla Duygu ve Düşünce Eğitimi, Nasrettin Hoca Fıkralarının Eğitim Değeri ve Değerler Eğitimindeki Yeri gibi ona yakın yüksek lisans tezinin hazırlanmasına danışman olarak nezaret etti.

2008 yılında emekli olduktan sonra formal eğitim ve geleneksel sufi eğitim metotlarını birleştirici çalışmalar yürüttü. Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç’ın 2003-2008 yılları arasında Marmara İlahiyat Fakültesi’nde verdiği ders notlarını tasnif ve terkip ederek Tasavvufa Giriş adıyla yayına hazırladı.

Özel bir merkezde eğitim danışmanlığı vazifesini yürüten yazarın, Divan Edebiyatıyla ilgili yayınlanmış çok sayıda makalesi, Razavi’nin Fütüvvet-namesi isimli yayınlanmamış bir doktora tezi ve Enderunlu Vasıf Divanı adıyla yayınlanmış bir kitap çalışması bulunmakta.

PERİHAN GÜREL

1970 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü 2003 yılında bitirdi. Aynı üniversitede ‘Öğretici Hikâyeler Yoluyla Duygu ve Düşünce Eğitimi’ isimli çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı.

Halen Beyoğlu Hoca İshak Efendi İmam Hatip Orta Okulu’nda Türkçe Öğretmeni olarak görev yapmakta olan yazar, roman ve hikâye metinlerinin eğitim değerleri üzerinde çalışmalar yürütmektedir.

Yazarın Kitapları
  • Diğer Yazarlar
Copyright © 2019 Hayat Yayın Grubu - www.hayatyayinlari.com