Hayat Yayın Grubu olarak "Kitap Hayattır" sloganı ile  1997 yılının Ekim ayında başladık yayın hayatımıza. 


Amacımız;

  • Yayın sektöründeki yeniliklerin takipçisi ve iyi bir uygulayıcısı olmak,
  • En değerli hazinemiz olan bilginin dağıtımında ve paylaşımında "kitap" aracını kullanmak,
  • Evrenin merkezi olan insana en iyi hizmeti en güzel şekilde vermek,
  • İnsanlığın, insanlık onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için uyum ve uzlaşma ortamının oluşumuna katkıda bulunmak


Hedefimiz;
Dünü, bugünü, yarınıyla, başarısıyla, başarısızlığıyla, üzüntüsüyle, sevinciyle, beklentileriyle, hayalleriyle, hedefleriyle, iç dünyasıyla ve sosyal yönüyle, çocuk olarak, anne-baba olarak, lider olarak, yönetici olarak, çalışan olarak, dost olarak aile ve birey olarak "İnsan"...

Hazinemiz;
Hizmet olarak sunduğumuz, insana ulaşmak için araç olarak kullandığımız, yapılanmamızı oluşturduğumuz, "Bilgi"...

Ürünümüz;
Zaman ve mekân sınırını aşıp, çağlar boyu hayatta olan bir kültür taşıyıcısı, bilginin nesilden nesile aktarımında en etkili iletişim vasıtası, insanın kişisel gelişimini tamamlamasında en etkili araç, "Kitap"... 

Anlayışımız;
Hayatın tüm alanlarında sosyal faydayı ön plana çıkaran, uluslararası yayın standartları düzeyinde "teknik kalite"yi hedefleyen, yayınlandığı için değil, ihtiyaç olduğu için okunan eserler üreten yayıncılık anlayışıyla, "Farklı"... 

İlkelerimiz;

  • Kültür taşıyıcısı olan kitapları, içerik ve teknik bakımdan ulusal ve uluslararası düzeyde ideal bir çizgide yayınlamak,
  • İnsanlığın yararına olacak kültür, sanat ve edebiyat faaliyetlerinde bulunmak ve bunları desteklemek,
  • "Nitelikli insan, nitelikli toplum" sloganıyla örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerini desteklemek,
  • İnsanların kişisel gelişimini sağlayacak, ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli donanımları kazandıracak yayınlar yapmaktır.


Hayat'ta okumayı seven herkes için kitap var.
Kitap Hayattır...

Copyright © 2019 Hayat Yayın Grubu - www.hayatyayinlari.com