Gustave Le Bon
Hakkında

Fransız sosyolog ve antropolog. Toplum ve kitle psikolojisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. 
7 Mayıs 1981 tarihinde Nogent-le-Rotrou'de dünyaya geldi. Tıp eğitimi aldığı halde sosyal bilimlere yöneldi. 1895 yılında kendisine büyük ün kazandıran ve alanının önci çalışmalarından biri olan "Kitleler Psikolojisi" adlı eserini yayınladı.
Devrimlerden ve bilhassa Fransız devriminden nefret eden Le Bon her türlü topluluk gibi temsil işlevi gören meclislerin de kitle psikolojisini yansıtan bir "kalabalık" olduğunu savunuyordu.  Ona göre bireyin zeka seviyasiyle orantılı kararlar almasını önleyen "yığın psikolojisi" sendikaların , siyasi partilerin ve bilhassa meclislerin çalışmasına egemen olarak batı uygarlığının çöküşünü hazırlıyordu. Bu süreci tersine çevirmenin tek çaresi seçkinlerin inandıkları dönüşüm programlarını bu tür temsili yapılara karşın taviz vermeden uygulamalarıydı. Bu programları kitlelere benimsetmenin yolu ise bunları onların onayına sunmak değil, bunların kendilerininn yararına olduğunu onlara sürekli biçimde tekrarlayarak içselleştirmelerini temin etmekti. 
Yazar 13 Aralık 1931'de Marnes-la-Coquette'te ölmüştür.

Yazarın Kitapları
  • Diğer Yazarlar
Copyright © 2019 Hayat Yayın Grubu - www.hayatyayinlari.com