Dr. Vehbi  Karataş
Hakkında

1954’de Horasan’ın Muratbağı köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, İmam-Hatip Lisesini ve Yüksek İslâm Enstitüsünü Erzurum’da tamamladı. Hakkâri-Uludere Müftülüğüne atandı. Kurum değiştirerek Erzurum İmam-Hatip Lisesinde Meslek Dersleri öğretmeni oldu. Daha sonra tekrar Diyanet’e intisap etti. Antalya, Kocaeli Merkez Vaizliğine atandı. Bayramoğlu ve Gebze’de, kız ve erkeklere yönelik iki yatılı Kur’an kursunu inşa ettirip eğitim ve öğretime başlamasına vesile oldu.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalında “Kur’an’da Emanet” konulu mastır tezini tamamlayan Karakaş, 1994 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalının açmış olduğu imtihanda başarılı bulunarak Din Eğitimi Öğretim Görevlisi olarak atandı.

Aynı fakültede “Âlûsî’nin Tefsirinde Ayetlerin İşarî Açıdan Yorumu” konulu doktora tezini tamamladı ve 2002 Temmuz’unda “Bilim Doktoru” unvanını aldı.

Hâlen adı geçen fakültedeki görevini sürdürmekte olan Dr. Vehbi Karakaş, yurt içi ve yurt dışından aldığı davetler üzerine panel, konferans, seminer, sohbet ve televizyon programlarına katılmaktadır.

Yazarın Kitapları
  • Diğer Yazarlar
Copyright © 2019 Hayat Yayın Grubu - www.hayatyayinlari.com